Chutes du Niagara (ON, Canada)

Mai 2005. De Niagara on-the-Lake à Niagara Falls, en empruntant la Niagara Parkway

100_1590 100_1576 Fort Niagara Fort Niagara Fort Niagara Fort Niagara Fort Niagara (monument indien) Fort Niagara Niagara Parkway Niagara Parkway Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls Niagara Falls